Press C for Culture: Cultuur in Bedrijf Limburg

Om de start van het culturele seizoen kracht bij te zetten, een moment te creëren om elkaar weer te ontmoeten, om (hernieuwd) kennis te maken, je netwerk uit te breiden en natuurlijk om te proosten organiseert CIBL op donderdag 17 september in de ECI Cultuurfabriek van 17.30-19.30 uur Press C for Culture. Hét event voor de culturele sector en het bedrijfsleven uit Limburg. Mis het niet, wees zeker van een plek en geef je NU op.


Programma: Naast alle mogelijkheden tot netwerken is er de CIBL TALKshow ‘Oh oh Den-Haag’, over de verdeling van de cultuurgelden en wat dit betekent voor de Limburgse culturele infrastructuur en zijn er korte meet-ups van bedrijfsleven en cultuurmakers over concrete samenwerking. Tussendoor word je op 1,5 meter verrast door pop ups met culturele Limburgse uitblinkers.


Vanaf 10 augustus is het hele programma op deze website beschikbaarTalkshows

Sinds eind april hebben Joery Wilbers en Nicolle van Lith professionals uit de culturele sector, het bedrijfsleven en wethouders en gedeputeerde ontvangen in een online TALKshow om te praten over de crisis in de culturele sector als gevolg van Covid-19. Vanuit de ECI Cultuurfabriek in Roermond zijn er maar liefst vier TALKshow gerealiseerd, deze kan je hieronder terugkijken. De laatste TALKshow stond in het teken van de verdeling van de cultuurgelden zowel in de provincie Limburg als ook landelijk.


CiBL Talkshow #1 (28-04-2020)


CiBL Talkshow #2 (06-05-2020)


CiBL Talkshow #3 (13-05-2020)


CiBL Talkshow #4 (27-05-2020)


CiBL Talkshow #5 (04-06-2020)

Workshops

Op 5 februari gaven we i.s.m. de Kunstenbond en Cultuur + Ondernemen een workshop over fair practice en de nieuwe code Cultural Governance. Momenteel werken we aan nieuwe workshops, binnenkort komt hier meer informatie over.

Impact van de Corona maatregelen voor de professionele culturele sector

De professionele culturele sector in Limburg heeft massaal gereageerd op de enquête die op 13 maart is uitgezet door Cultuur in Bedrijf Limburg. Hierdoor hebben wij een goed beeld kunnen geven aan regionale, lokale en landelijke overheden als ook aan vermogensfondsen en bedrijfsleven. In samenwerking met het team Cultuuronderzoek van Universiteit Maastricht hebben we de bevindingen en uitkomsten van de enquête opgemaakt. Bekijk hier de uitkomsten van deze enquête.


Antwoorden van Gedeputeerde Staten op brief CIBL

De brief met antwoorden van GS op de door CIBL gestuurde brief is met waardering gelezen door de achterban van CIBL. De tendens in de brief is toch nog te zeer een afwachtende houding: eerst is het Rijk aan zet, de provincie wacht af en de gemeenten hebben hun eigen kerntaken. Cultuur in Bedrijf Limburg wil de lagere overheden, provincie en gemeenten, motiveren om op korte termijn samen te werken om de vitale cultuursector in Limburg te voorzien van de juiste steun. Zonder die samenwerking zien wij het negatief in. Maatregelen zoals in de brief van de provincie waaronder snelle uitbetaling en prestatieafspraken die niet gehaald hoeven worden zijn goed maar helpen de sector niet in de basale bedrijfsvoering, daar is echt meer voor nodig, samenwerking met Rijk en gemeenten is hierin cruciaal.

In het nieuws

Cultuur in Bedrijf Limburg in het nieuws De regionale media hebben in de afgelopen dagen weken meermaals aandacht gegeven aan de problematiek van de professionele Limburgse culturele sector. Hier lees je enkele artikelen terug.


Eerder liet CIBL al van zich horen op L1, bekijk het fragment hier.


8 januari 2020: De Limburger: Cultuur in Limburg zoekt samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs


Woensdag 1 maart verscheen bijgaand artikel in de Limburger: Financiële strop voor Limburgse cultuursector reeds 1,7 miljoen euro door coronacrisis. lees het artikel.


Op vrijdag 13 maart werd duidelijk dat in Provinciale Staten D66 aandacht heeft gevraagd voor de positie van de professionele culturele sector van Limburg, lees het artikel.


Zondag 15 maart verscheen bijgaand artikel in de digitale Limburger: Coronavirus: professionele kunstsector Limburg luidt de alarmbel, lees het artikel.


Maandag 16 maart verscheen het bericht: Limburgse culturele sector brengt gevolgen corona in kaart. lees het artikel.


27 april 2020: De Limburger: Primeur: eerste live online debat over crisis in culturele sector vanuit ECI Roermond


4 juni 2020: De Limburger: Welke Limburgse cultuurmakers krijgen Haags subsidiegeld?


5 juni 2020: De Limburger: Vreugde en teleurstelling na verdeling subsidie: ‘Van lucht kun je geen theater maken’


12 juni 2020: De Limburger: Cactussen als protest tegen plan cultuursubsidie van de provincie


13 juni 2020: L1: Cultuur in Bedrijf bij Cultuur Café